Małżeństwo

Formalności związane z Sakramentem Małżeństwa

- Złożenie Aktu Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu),

- spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego,

- przedstawienie dowodów osobistych, - przedstawienie ostatniego świadectwa katechizacji,

- przedstawienie świadectwa bierzmowania,

- przedstawienie zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej,

- wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach,

- przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Menu

Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Powstańców Warszawskich 52
80-165 Gdańsk
72 1500 1285 1212 8003 2603 0000