Ogłoszenia duszpasterskie na XXX niedzielę 24.10.2021r.