Duszpasterstwa

Ministranci

Wspólnota ministrancka liczy 25 osób, ministrantów starszych i młodszych. Ministranci spotykają się na zbiorkach raz w tygodniu.

Schola Dziecięca

Należy do niej 10 dziewcząt i kilku chłopców. Próby scholi odbywają się w niedziele o godz. 09.30 przed Mszą św.o godz. 10.30.

Żywy Różaniec

W parafii istnieją 4 wspólnoty różańcowe. Spotkania Żywego Różańca odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 16.45. św. Teresy od Dzieciątka Jezus św. O.Pio św. Anny św. Wojciecha Krąg Biblijny - 5 osób Domowy Kościół W parafii istnieje 1 krąg. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Rada Parafialna

Przewodniczący: Ryszard Karczewski

 Anna Karczewska, Beata Piechowska, Piotr Piechowski,  Ryszard Taczanowski, Maria Janusz, Bogdan Janusz, Bożena Schott, Dorota Chylmańska, Anna  Krajewska, Teresa Łachwicz, Andrzej Jankowski

Caritas Parafialna

Do zespołu charytatywnego należą 3 osoby.

Wspólnota "Marana-tha" 15 osób.

Apostolat Królowej Pokoju i Powołań

Spotkania modlitewne mają miejsce w I soboty miesiąca o godz. 16.30. Animatorką grupy modlitewnej jest Pani Krystyna Gugniewicz.

Wpólnota Miłosierdzia Bożego

Do grupy modlitewnej należy ok. 20 osób. Wspólnota codziennie modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

Chór Parafialny Incontro

 

Chór Incontro powstał w 2010 roku w Gdańsku. Od początku istnienia z radością i wciąż rosnącą dumą prowadzi go dyrygentka Aleksandra Zawada.

Incontro tworzą osoby na co dzień pracujące w różnych dziedzinach. Połączyła nas pasja wokalna  oraz chęć coraz głębszego przeżywania  liturgii, za sprawą wspólnego śpiewu . 

Próby chóru wtorek o 20:00 oraz czwartek o 19:00 .

 

Menu

Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Powstańców Warszawskich 52
80-165 Gdańsk
72 1500 1285 1212 8003 2603 0000